Naziv tečaja Število ur Termin Cena z DDV Opombe
* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)Popusti:
  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.Seminarji potekajo na sedežu jezikovnega studia Veris. O morebitni spremembi lokacije vas bomo pravočasno obvestili. Pri premajhnem številu prijav si pridržujemo pravico do odpovedi ali prestavitve termina seminarja.PRIJAVNICA (.pdf 65KB)
 

Angleščina – TEMELJNI POJMI IN KONCEPTI KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA PRAVA (ang.-slo.)


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Angleščina
Vrsta izobraževanja: Seminar za prevajalce
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 3. 4. 2014, 9.30 - 15.15
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 3. 4. 2014, 9.30
Cena z DDV: 175,00 EURVsebina


V prvem sklopu se udeleženci seminarja seznanijo z osrednjimi pojmi kazenskega materialnega prava in njegovo umestitvijo v sistem kaznovalnega prava. Opozorili bomo na glavne terminološke dileme (npr. ravnanje/dejanje, določitev/izrek kazni, storitev/izvršitev, namen/naklep itd.) ter značilne težave, ki jih lahko povzroči prevajanje pojmov in konceptov, ki so se razvili v drugih pravnih okoljih. Naredili bomo tudi očrt sistema pripisovanja kazenske odgovornosti in na kratko analizirali pojme, ki tvorijo ta sistem, hkrati pa opozorili še na značilne prevajalske dileme.

V drugem sklopu se udeleženci seznanijo s temeljnimi fazami kazenskega postopka, z nalogami različnih udeležencev (policije, tožilstva, preiskovalnega sodnika in sodišča) ter temeljnimi načeli in instituti kazenskega postopka (npr. pripor, drugi ukrepi za zagotavljanje navzočnosti, preiskovalna dejanja). Poseben poudarek bo na pregledu dveh novih institutov: sporazuma o krivdi in predobravnavnega naroka. Pri predstavitvi temeljnih pojmov postopka bo ves čas potekala primerjalna analiza angleških rešitev in prevajalskih dilem teh dveh različnih pravnih kultur.

Predavatelja

dr. Katja Šugman Stubbs


Dr. Katja Šugman Stubbs (univ. dipl. iur., univ. dipl. psih.) je redna profesorica za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s področjem kazenskega procesnega prava, dokaznega prava in prava EU, pa tudi s kriminologijo in področji, na katerih se prekrivata pravo in psihologija. Je avtorica številnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih člankov ter knjig. V svoji stroki je veliko objavljala na angleškem govornem področju, kjer se je tudi pogosto izpopolnjevala. Kot gostujoča predavateljica sodeluje s številnimi tujimi univerzami, kot so na primer pravne fakultete univerz v Cambridgeu, Poitiersu in Luxembourgu, kjer redno predava kazensko pravo EU. Povezava na bibliografijo

dr. Matjaž Ambrož


Dr. Matjaž Ambrož je izredni profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava kazensko materialno pravo, kazensko izvršilno pravo in mednarodno kazensko pravo, kot raziskovalec pa je dejaven tudi na Inštitutu za kriminologijo na Pravni fakulteti. Raziskovalno je sodeloval tudi z več tujimi univerzami in inštituti, med drugim v Freiburgu, Baslu in Kyotu. Kot predavatelj je dejaven na domačih izobraževanjih in seminarjih (med drugim v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, GV Založbe in Sekcije sodnih tolmačev Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije),pa tudi na konferencah in gostujočih predavanjih v tujini.

Naša spletna stran uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani.
S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z uporabo piškotkov.
Zapri