Naziv tečaja Število ur Termin Cena z DDV Opombe
* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)Popusti:
  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.Seminarji potekajo na sedežu jezikovnega studia Veris. O morebitni spremembi lokacije vas bomo pravočasno obvestili. Pri premajhnem številu prijav si pridržujemo pravico do odpovedi ali prestavitve termina seminarja.PRIJAVNICA (.pdf 65KB)
 

- – PRIMERJAVA MED SLOVENSKO, SRBSKO, HRVAŠKO IN BOSANSKO PRAVNO TERMINOLOGIJO PRI PREVAJANJU SODNO OVERJENIH BESEDIL


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: -
Vrsta izobraževanja: Seminar za prevajalce
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 26. 11. 2015, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d. o. o. , Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: četrtek, 26. 11. 2015, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure

Vsebina


1. vsebinski sklop
Predavateljica bo uvodoma predstavila državno ureditev v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Poudarek bo na sodni veji oblasti in razlikah med pravosodnimi sistemi navedenih držav. Teoretično izhodišče bodo pomembni členi ustav in zakonov, ki urejajo sodišča teh držav. Poleg navedenega bodo v tem sklopu obravnavane osnovne terminološke razlike pri poimenovanju državnih institucij. Navedeni bodo tudi osnovni pravni akti (zakoni), ki se nanašajo na državno ureditev v vseh štirih državah.

2. vsebinski sklop
V tem sklopu bodo predstavljene različne vrste sodnih postopkov v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Udeleženci bodo spoznali postopke s področja kazenskega, civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in mednarodnega prava. Obravnavane bodo faze teh postopkov in pristojnosti relevantnih organov. Poudarek bo na osnovnih pravnih terminih in njihovi primerjavi v vseh štirih jezikih. Navedeni bodo temeljni pravni akti po obravnavanih področjih (zakoni, konvencije).
Udeleženci bodo z gradivom prejeli še primerjalni slovarček z osnovnimi terminološkimi razlikami po področjih (npr. kazensko, civilno, gospodarsko, delovno, upravno, mednarodno pravo).

3. vsebinski sklop
Zadnji sklop prinaša praktični del, v katerem bodo obravnavani konkretni primeri prevodov pravnih besedil. Primerjali bomo prevode istih besedil. Udeleženci bodo opozorjeni na pogoste napake, ki se pojavljajo pri prevajanju zahtevnejših besedil.

V tem delu bodo obravnavana tudi vsa odprta vprašanja in dileme, s katerimi se udeleženci srečujejo pri pripravi prevodov pravnih besedil. Pozornost bo namenjena tudi konsekutivnemu tolmačenju na sodiščih (priprave na tolmačenje, mogoči zapleti itn.).

Predavateljica


dr. Anida Sarajlić
Dr. Anida Sarajlić, rojena v Bosni in Hercegovini, je končala šolanje in študij prava v Sloveniji. Leta 2009 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani s področja mednarodnih odnosov. Leta 2011 je uspešno opravila pravniški državni izpit. Istega leta je doktorirala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici s področja mednarodnega prava. Zaradi problematike, ki jo je obravnavala v magistrski in doktorski nalogi, je pridobila znanje s področja državne ureditve v državah nekdanje Jugoslavije. Od leta 2007 je zaposlena na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport, kjer sodeluje pri pripravi predpisov. Je članica delovnih skupin, ki obravnavajo teme s področja človekovih pravic. Ima več kot 10 let izkušenj s prevajanjem različnih besedil iz slovenskega v bosanski, srbski in hrvaški jezik ter obratno. Od leta 2009 je tudi sodna tolmačka za bosanski, srbski in hrvaški jezik. Prevaja različna pravna besedila, kot so sodbe, odločbe, členi zakonov, pogodbe, notarski zapisi itn. Ima večletne izkušnje s prevajanjem na narokih in glavnih obravnavah na sodiščih. Trenutno pripravlja prvi primerjalni slovensko-srbsko-hrvaško-bosanski slovar pravne terminologije.

SL/SRB/HR/BS 
Akademija za sodne tolmače
Naša spletna stran uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani.
S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z uporabo piškotkov.
Zapri