Naziv tečaja Število ur Termin Cena z DDV Opombe
* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)Popusti:
  • Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  • Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  • Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.Seminarji potekajo na sedežu jezikovnega studia Veris. O morebitni spremembi lokacije vas bomo pravočasno obvestili. Pri premajhnem številu prijav si pridržujemo pravico do odpovedi ali prestavitve termina seminarja.PRIJAVNICA (.pdf 65KB)
 

Angleščina – PASTI IN STRATEGIJE PRI PREVAJANJU POGODB IZ ANGLEŠKEGA V SLOVENSKI JEZIK IN OBRATNO


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Angleščina
Vrsta izobraževanja: Seminar za prevajalce
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: petek, 6. 4. 2018, 9.00 - 15.00
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: petek, 6. 4. 2018, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR* pedagoške ure (1 pedagoška ura je 45 minut)

Popusti:
  •     Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust.
  •     Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust.
  •   Študentom, upokojencem in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust.
Popusti se med seboj ne seštevajo.
 

Vsebina


Pogodbe spadajo med najpogosteje prevajana pravna besedila, obenem pa so to besedila, ki jih nedvoumno zaznamuje pravni sistem, ki zanje velja kot merodajno pravo. Pri prevajanju pogodb je zato pomembno, da znamo natančno določiti funkcijo prevedenega besedila, širšo pravno kulturo, v katero bo vpeto besedilo prevoda, in pravni sistem, saj gre pri prevodih pogodbenih besedil za prevajanje med dvema pravnima jezikoma in (vsaj) dvema pravnima sistemoma.

Seminar bo posvečen prevajanju pogodbenih besedil iz angleščine v slovenščino in obratno. Na podlagi primerov iz avtentičnih pogodbenih besedil bomo obravnavali značilnosti angleških pogodbenih besedil, ki nastajajo v pravnih sistemih t. i. angloameriške pravne družine, njihove standardne vsebinske elemente in terminologijo, ki označuje specifične pojme anglosaškega pogodbenega prava, pa tudi skladenjske in slogovne značilnosti angleškega pogodbenega jezika. Te besedilne elemente bomo s prevajalske perspektive primerjali s slovenskimi pogodbenimi besedili in njihovimi značilnostmi. Posebej se bomo posvetili problematiki pogodbenih besedil, ki so danes v okviru mednarodnih razmerij pogosto sestavljena v angleščini kot sodobni lingui franci, in pastem, s katerimi se prevajalci srečujejo pri prevajanju tovrstnih besedilih.

Ker tudi v Evropski uniji angleščina ohranja status splošnega jezika sporazumevanja, se bomo seznanili tudi z nekaterimi priporočili glede rabe angleškega jezika v pogodbenih besedilih, ki so bila izoblikovana v okviru predloga skupnega evropskega prodajnega prava (CESL).

Predavateljica:


dr. Alenka Kocbek


Izredna profesorica dr. Alenka Kocbek je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz nemškega jezika in književnosti ter angleškega jezika in književnosti, leta 2010 pa pridobila doktorat iz jezikoslovja z disertacijo o prevajanju pravnih besedil. Vrsto let je delala kot tolmačka in prevajalka v gospodarstvu. V letih 1994 in 1995 je bila imenovana za sodno tolmačko za nemški, angleški in italijanski jezik. Od leta 1996 je zaposlena v visokem šolstvu na Univerzi na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s prevodoslovjem, teoretičnimi podlagami prevajanja strokovnih besedil, pravnim prevajanjem in tolmačenjem ter vlogo prevajanja v učenju in poučevanju tujih jezikov, obenem pa deluje tudi kot prevajalka in (sodna) tolmačka. Objavila je več znanstvenih člankov in sestavkov, leta 2011 tudi monografijo Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb (Univerza na Primorskem), v katerih povezuje svoje praktične izkušnje z raziskovalnim delom. Je članica Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije ter je vključena v njegovo Sekcijo sodnih tolmačev. Kot članica izpitne komisije sodeluje pri preizkusih znanja kandidatov za sodne tolmače za angleški in nemški jezik na Centru za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu RS za pravosodje.


ANGLEŠČINA Akademija za sodne tolmače
Naša spletna stran uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani.
S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z uporabo piškotkov.
Zapri