Prijavnica na tečaj


Na izbrano izobraževanje se lahko prijavite s spodnjim spletnim obrazcem. Vašo prijavo bomo potrdili v najkrajšem mogočem času.
Datum prijave

Tečaj

Termin

Število ur

Lokacija

Osnovna cena z DDV


 

Ime in priimek


Plačnik izobraževanja je
fizična oseba pravna oseba

Podjetje


Davčni zavezanec
da ne

Davčna številka oz. ID za DDV

Naslov


Pošta in kraj


Telefon


E-naslov


Sporočilo


Soglašam, da mi podjetje Veris d.o.o. do preklica lahko pošilja obvestila o izobraževanjih in druge informacije.

Od naših obvestil se lahko kadarkoli odjavite. Več informacij o namenih obdelave, pravni podlagi, uporabnikih in obdobju hrambe vpisanih osebnih podatkov in o pravicah posameznikov v zvezi z osebnimi podatki najdete tukaj.POGOJI IN OBVEZNOSTI PRIJAVE NA JEZIKOVNI TEČAJ

(pogoji veljajo od 12. 1. 2015)

1. Izvajalec izobraževalnega programa se zaveže, da bo:

-    izvedel jezikovni tečaj, ki je predmet te pogodbe,
-    skrbel za strokovno vodenje pouka,
-    preveril znanje tečajnikov ob koncu izobraževalnega programa v rednem terminu, za zadevno skupino in izdal ustrezno potrdilo o uspešno dokončanem tečaju (vendar le, če bodo vse obveznosti naročnika izobraževanja v celoti poravnane). Tečajnik potrdilo prejme ob koncu tečaja ali ga osebno prevzame pri izvajalcu.

2. Izvajalec izobraževalnega programa si pridružuje pravico do spremembe urnika (dneva in ure) jezikovnega tečaja, ki je predmet prijave, in premika začetka tečaja.

3. Ob manjšem številu prijav oziroma nezadostni zasedenosti skupine si izvajalec pridržuje pravico do odpovedi tečaja. V tem primeru morebitno že plačano šolnino povrne brez plačila obresti. Na željo tečajnikov tečaj poteka tudi ob manjšem številu udeležencev, le da se število ur sorazmerno zmanjša ali pa se po dogovoru s tečajniki zviša cena.

4. Če se število tečajnikov v skupini zmanjša med potekom tečaja (na manj, kot je minimalno število tečajnikov za izvedbo tečaja), ima izvajalec pravico zmanjšati število ur tečaja ali zvišati ceno.

5. Če profesor odpove načrtovano izobraževanje, mora nadomestiti manjkajočo uro. Če zaradi večkratnih odpovedi pride do zaostanka, se skupina dogovori za dodatni termin nadomeščanja, ki se lahko razlikuje od običajnega.
 
6. S prijavo se naročnik obvezuje, da bo v roku poravnal vpisnino po pogojih, določenih v ceniku, oziroma po pogojih v ponudbi (v zadnjem primeru je treba v polje 'vrsta tečaja' vpisati številko in datum ponudbe).
To velja tudi v primerih, ko tečajnik preneha obiskovati tečaj, razen v primeru, ko s potrdilom dokaže, da je zaradi svoje bolezni/nesreče ali hujše bolezni/nesreče v družini več kot 30 dni nezmožen obiskovati tečaj. V tem primeru izvajalec zaračuna 40 EUR manipulativnih stroškov in sorazmerni delež ur, pretečenih od začetka do odpovedi tečaja.

7. Naročnik ni upravičen do povrnitve dela vpisnine za neobiskane ure jezikovnega tečaja.

8. Po zakonu o varstvu potrošnikov ima naročnik pravico, s pisnim obvestilom odstopiti od prijave v 15 dneh od dneva prijave.

9. Stroški učbenika in delovnega zvezka, ki sta bila naročena pri izvajalcu izobraževalnega programa, morajo biti poravnani v celoti, tudi ob odstopu od prijave.
 
10. Šolnino je treba poravnati v enem znesku, in sicer do datuma, ki je naveden na računu.

11. Šolnina ni prenosljiva na drugo osebo ali naslednji semester.

12. Če se tečajnik pouka kdaj ne more udeležiti, mora o tem izvajalca obvestiti vsaj en dan prej, sicer odgovarja za morebitne stroške, ki bi na podlagi neobveščanja lahko nastali.

13. Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

14. Naročnik tečaja s svojim podpisom dovoljuje uporabo elektronskega naslova za pošiljanje informacij, povezanih z dejavnostjo podjetja Veris d.o.o.Strinjam se s pogoji in obveznostmi prijave na jezikovni tečaj.


 
 
 
Naša spletna stran uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani.
S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z uporabo piškotkov.
Zapri